Τί σκοπεύω να κάνω τις πρώτες 60 μέρες της Πρυτανείας μου

Εάν μου κάνετε την τιμή να με εκλέξετε Πρύτανη του ΑΠΘ, δεσμεύομαι να δρομολογήσω τις πρώτες 60 ημέρες της Πρυτανείας μου τις ακόλουθες δέσμες ενεργειών και μέτρων, με σκοπό –τρία χρόνια μετά– να παραδώσω ένα Πανεπιστήμιο καλύτερο από αυτό που θα έχω παραλάβει:

  1. Άσκηση χρηστής, αποτελεσματικής, συνετούς και διαφανούς διοίκησης των τρεχουσών υποθέσεων, με έμφαση στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της ανομίας και στην άμεση βελτίωση των όρων ασφαλούς διαβίωσης εντός της Πανεπιστημιούπολης. Αλλαγή αντίληψης στην άσκηση διοίκησης.

 

  1. Διαρρύθμιση χώρων στάθμευσης οχημάτων για το προσωπικό του ΑΠΘ εντός της Πανεπιστημιούπολης. Άμεση εφαρμογή.

 

  1. Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των χώρων μας, άρση της κακομεταχείρισής τους και αποκατάσταση της κακοποίησης τους. Υλικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Διαρκής αγώνας και αλλαγή νοοτροπίας. Προκήρυξη βραβείων για αρχιτεκτονικές και εικαστικές προτάσεις αναβάθμισης του εξωτερικού των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων της Πανεπιστημιούπολης. Διασφάλιση χρηματοδότησης του έργου και υλοποίησή του σε βάθος τριετίας.

 

  1. Ενεργειακή αυτονόμηση του ΑΠΘ. Μακρόπνοο σχέδιο, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας και την ενεργειακή αυτάρκεια του campus, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει το σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Σχεδιασμός έργων, αναζήτηση χρηματοδότησης και έναρξη υλοποίησης εντός της τριετίας.

 

  1. Κατάρτιση σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας του ΑΠΘ και ανάληψη πρωτοβουλίας για σύσταση ενός ΝΠΙΔ του άρθρου 58 του Ν. 4009 με σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και την χρηματοδότηση των δράσεων υπ’ αριθ. 3 και 4, ανωτέρω. Υλοποίηση σε βάθος τριετίας.

 

  1. Συντονισμός των διαδικασιών για την πιστοποίηση των προγραμμάτων των προπτυχιακών σπουδών μας στη βάση μιας πολιτικής διασφάλισης ποιότητας συμβατής με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις πραγματικές ανάγκες μας σε προσωπικό που θα διδάξει τα προγράμματα αυτά τα επόμενα χρόνια. Καταγραφή των αναγκών μας. Στόχος η πιστοποίηση όλων των ΠΠΣ στην τριετία και η επαρκής στελέχωσή τους σε διδακτικό προσωπικό.

 

  1. Καταγραφή και τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του ΑΠΘ και του ΕΛΚΕ, με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την επιστροφή της διοίκησης στους διοικητικούς υπαλλήλους και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Καταγραφή των πραγματικών αναγκών μας σε διοικητικό προσωπικό και άρση της παθογένειας της εργασιακής ανασφάλειας. Ολοκλήρωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος το συντομότερο δυνατόν.

 

  1. Συγκρότηση ευρύτατης εθνικής συμμαχίας με τα άλλα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας για τον απεγκλωβισμό της έρευνας και των ΕΛΚΕ από το δημόσιο λογιστικό.

 

  1. Δικαστική προσφυγή κατά των διοικητικών πράξεων μετεγγραφών των φοιτητών που προέρχονται από «πανεπιστημιοποιημένα» ΤΕΙ σε Τμήματα του ΑΠΘ. Το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας έχει όχι μόνο έννομο συμφέρον, αλλά και συνταγματικό καθήκον να προστατεύσει το υψηλό επίπεδο των σπουδών του και να μην διαψεύσει τις εξ ίσου υψηλές προσδοκίες των φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό μετά από την σκληρή δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων.

 

  1. Υποβολή υπομνήματος στην Κυβέρνηση για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αυτονομίας των Πανεπιστημίων.

Τις παραπάνω ενέργειες, προτίθεμαι να τις ξεκινήσω χωρίς καθυστέρηση, γνωρίζοντας καλά ότι ο Πρύτανης ενός μεγάλου Πανεπιστημίου όπως το ΑΠΘ αφιερώνει παράλληλα μεγάλο μέρος του χρόνου του στη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων. Όσοι έχουν δουλέψει δίπλα μου, γνωρίζουν ότι με διακρίνει το οργανωτικό πνεύμα για την αποτελεσματική επίλυση των διοικητικών θεμάτων. Δεν θα τα υποτιμήσω, γιατί κάτι τέτοιο, εκτός από ανεπίτρεπτο, θα ήταν και αλαζονικό. Ένας Πρύτανης που δεν είναι ικανός για τα καθημερινά και τα τετριμμένα, δεν κάνει ούτε για τα σοβαρά και τα μεγάλα. Σε αυτά, όμως, θα εστιάσω την προσοχή μου και με βάση αυτά θέλω να κριθώ στο τέλος της θητείας μου.