«Μισή ώρα στην economia με τον Νίκο Παπαϊωάννου, πρύτανη ΑΠΘ», συζήτηση με τους Αντώνη Παπαγιαννίδη & Κώστα Μπλιάτκα

Δημοσιεύθηκε στις 12/5/2020

Μιλώντας για την ψηφιακή μετάβαση και το κέρδος της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τη διαδικασία αυτή, τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον σχεδιασμό για τα επόμενα βήματα.

Πηγή: Economia Group