«Ο Πρύτανης του ΑΠΘ στα “Λόγια της πόλης”», συνέντευξη στη Μαρία Αναγνωστίδου, TV100

Δημοσιεύθηκε στις 20/2/2020