«Αριστοτέλειο σημαίνει εξωστρέφεια», άρθρο στην ιστοσελίδα Thes.gr

Δημοσιεύθηκε στις 13/2/2020

Συνδεδεμένο άρρηκτα με την πόλη, την ιστορία και τους ανθρώπους της, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης.

Με το campus του κτισμένο στο κέντρο της, με τα Τμήματά του που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της και με το ανθρώπινο δυναμικό του που έχει ως χώρο μελέτης και έρευνας την ίδια την πόλη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βιώνει τον παλμό και τους ρυθμούς της Θεσσαλονίκης και αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα προβλήματά της.

Ανοικτό στην πόλη και τους ανθρώπους της, το Αριστοτέλειο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία, τους φορείς και τους θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και αδιάκοπη δουλειά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμπράττει με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης (όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τα Επιμελητήρια κ.ά.), δημιουργώντας επωφελείς συνέργειες και καινοτόμα προγράμματα. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου μας και η προσφορά στην κοινωνία στην οποία ζούμε, κινούμαστε και εργαζόμαστε.

Στην εποχή που όλοι μιλούν για εξωστρέφεια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι συνώνυμο με την έννοια της εξωστρέφειας. Οι Καθηγητές και οι φοιτητές μας, με τις πρωτοπόρες ιδέες τους και τη διαρκή ενασχόλησή τους με την έρευνα, δημιουργούν επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας. Η εξωστρέφεια του Αριστοτελείου, βέβαια, ξεπερνά τα όρια της πόλης αλλά και της ίδιας της χώρας. Το Πανεπιστήμιό μας αναπτύσσει διαρκώς στρατηγικές συμμαχίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στον ακαδημαϊκό χάρτη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ωστόσο, δεν έχει στραμμένη τη ματιά του μόνο προς τα έξω, προς την κοινωνία, αλλά ρίχνει μεγάλο βάρος και στα του οίκου του. Με ισχυρή βούληση και τη συνεργασία όλων των ανθρώπων του, το Αριστοτέλειο είναι για πρώτη φορά ασφαλές στην καθημερινότητά του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εκτός από το βασικό ζήτημα της ασφάλειας, ως Πρυτανικές Αρχές, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, έχουμε βάλει σε εφαρμογή τον στόχο μας για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου. Στην κατεύθυνση αυτή δημιουργήσαμε την Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών με σκοπό τη μετάβαση του Αριστοτελείου στην ψηφιακή διοίκηση. Έχει ξεκινήσει ήδη ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. Οι προσπάθειές μας για τη διοικητική ψηφιακή διακυβέρνηση θα αποδώσουν σημαντικούς καρπούς, δίνοντας νέα πνοή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και εξοικονομώντας ωφέλιμο χρόνο από το ανθρώπινο δυναμικό μας ώστε να μπορεί να τον διοχετεύσει σε ακόμη περισσότερες δράσεις εξωστρέφειας προς όφελος της πόλης και της κοινωνίας. Δράσεις που θα φέρουν το Πανεπιστήμιο στην καρδιά των εξελίξεων της πόλης και τους πολίτες σε ένα ασφαλές, ανοικτό και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο.

Πηγή: thes.gr