Οι θέσεις και οι δεσμεύσεις μου

Με το κείμενο αυτό δεν επιδιώκω να διατυπώσω ένα μανιφέστο επί παντός επιστητού για την κατάσταση του Πανεπιστημίου και της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επιθυμώ να καταθέσω τις θέσεις και τις δεσμεύσεις μου για το τι προτίθεμαι να κάνω ως Πρύτανης, εφόσον με τιμήσετε με την ψήφο σας στις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές. Επιλέγω επτά (7) κρίσιμα μέτωπα, στα οποία εκτιμώ πως θα πρέπει να δώσουμε κατά προτεραιότητα τη μάχη της μεταρρύθμισης στην Ανώτατη Εκπαίδευση και της αναβάθμισης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε ηγετικό ίδρυμα στη χώρα μας:

Θεσμικό πλαίσιο

Διοίκηση Ιδρύματος

Ανθρώπινο Δυναμικό

Προγράμματα Σπουδών

Έρευνα – Καινοτομία

Αξιοποίηση Περιουσίας

Ασφάλεια – Καθημερινότητα