ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Καθηγητή Τμήματος Κτηνιατρικής

Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

 

 

 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ   

2019 έως σήμερα           

-Πρύτανης ΑΠΘ

2017 έως 2019           

-Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

 -Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

2013 έως σήμερα                

-Διευθυντής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2012 έως σήμερα

-Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2005 έως 2012

-Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2000-2005

-Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής  Α.Π.Θ.

1995-2000

-Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής  Α.Π.Θ.

1991-1995  

-Άμισθος επιστημονικός Συνεργάτης του Εργ. Παθολογικής Ανατομικής της  Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

1991

-Διδάκτορας  της  Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. στο αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής, με βαθμό ομόφωνα «Άριστα»

1988

-Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

-Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine of Zurich, Switzerland, [Immunopathology]

-Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht, The Netherlands, [Neuropathology, Immunopathology, Molecular Pathology]

-Laboratory of Pathology, Waybridge, UK. [Neuropathology]

-Department of Comparative Ocular and Pathology Laboratory of Wisconsin, Maddison USA [Ocular Pathology]

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ασχολούμαι ερευνητικά με την ιστοπαθολογική μελέτη των αλλοιώσεων της αρχιτεκτονικής δομής των ιστών και των οργάνων, με την ανοσοϊστοπαθολογική διερεύνηση των παθογόνων αιτίων, διαφόρων νοσημάτων των ζώων.

Η κύρια ερευνητική μου δραστηριότητα εδράζεται στον τομέα της νευροπαθολογίας και συγκεκριμένα στη μελέτη της παθογένειας, της γνωστικής δυσλειτουργίας, με ιστοπαθολογικές, ανοσοϊστοπαθολογικές, βιοχημικές και μοριακές τεχνικές σε εγκεφάλους παρήλικών σκύλων, αφού ο σκύλος θεωρείται ως ζωϊκό πρότυπο μοντέλο μελέτης της νόσου.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ομιλώ και γράφω άπταιστα την Αγγλική και πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Τακτικό μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας

Μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας.

Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.

Μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Μέλος της DEUTSCHEN VETERINÄRMEDIZINISCHEN GESELLSCHAFT

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κτηνιάτρων Παθολογοανατόμων (European Society of Veterinary Pathology-ESVP).

Μέλος του Charles Lois Davis, D.V.M. Foundation (for the Advancement of  Veterinary and Comparative Pathology).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, για πολλές περιόδους από το 1995 ως σήμερα.

Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Μέλος της επιτροπής σύνταξης της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του Τμήματος

Κτηνιατρικής, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή εμπειρογνομώνων από την EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education).

Μέλος της ομάδας αξιολογητών των Κτηνιατρικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέλος της επιτροπής για την εποπτεία της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Μικροσκοπίων του Α.Π.Θ. (απόφ. Πρυτ. Συμβ. Αριθμ. 1030/11-10-2002).

Μέλος της ομάδας εργασίας (Σερβία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) για τη σύνταξη του προγράμματος, με θέμα «Αναβάθμιση των σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής του Βελιγραδίου» στα πλαίσια του προγράμματος Tempus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002-2007.

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και πιο συγκεκριμένα μέλος του Τμήματος Θ’ (Βιολογικών Προϊόντων για Κτηνιατρική χρήση).

Μέλος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως εμπειρογνώμονας για ιστοπαθολογικές, ανοσοϊστοχημικές και ανοσοπαθολογικές δοκιμές.

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. (2008-2009)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (2013-2017).

Διευθυντής του Γ΄ Τομέα της Κτηνιατρικής Σχολής

Πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (2015 έως σήμερα)

Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής (2017 έως σήμερα).

Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (2017 έως σήμερα).

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Κριτής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύω:

 • Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας.
 • Histology and Histopathology.
 • Journal of Vet Med A.
 • Annals of the World Association on Animal Pathology (WAAP).
 • OMAN Medical Journal.
 • Τurkish Journal of Veterinary Animal Science.
 • Επιμελητής σύνταξης του περιοδικού Τurkish Journal of Veterinary Animal Science.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Επιβλέπων καθηγητής σε τέσσερις  διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν, μέλος σε 9 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών καθώς και μέλος σε 25 επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών σε διάφορα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής (Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ

 Έχω συμμετάσχει ως ομιλητής ή προσκεκλημένος ομιλητής συνολικά σε 82 συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής. Διετέλεσα Πρόεδρος Οργανωτικής ή/και Επιστημονικής επιτροπής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Επιπρόσθετα, μου ανατέθηκε από το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κτηνιάτρων Παθολογοανατόμων η οργάνωση του 21ου Συνεδρίου της Εταιρείας (European Society of Veterinary Pathology) στην Αθήνα το 2021.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έχω συμμετάσχει/συμμετέχω ως επιστημονικά υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε εικοσιδύο (22) ανταγωνιστικά ερευνητικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα:

 

 1. Επιμόλυνση της σόγιας και των προϊόντων της με επιβλαβείς ουσίες. 
 1. Δυσμενής επίδραση ινών αμιάντου στους ζωικούς οργανισμούς (Συγκεκριμένα μελετάται η επίδραση στα ψάρια του είδους Carassius auratus). 
 1. Προσδιορισμός και επίδραση του AgI σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα των περιοχών, όπου έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι. 
 1. Περιγεννητική θνησιμότητα αιγοπροβάτων: θάνατοι νεογέννητων αμνοεριφίων ηλικίας μέχρι 10 ημερών που οφείλεται σε λοιμώδεις παράγοντες. Ανταγωνιστικό πρόγραμμα στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία ΔΗΜΗΤΡΑ ‘95 
 1. Μετά από πρόταση προς το Doerenkamp-Zbinden-Foundation (Απρίλιος 2000), έγκριση 15000 CHF, με σκοπό την επιμέλεια της μετάφρασης του βιβλίου του Prof. Van Zutphen “Principles of Laboratory Animal Science”, στην Ελληνική γλώσσα. 
 1. Εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης και Εκρίζωσης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) για τα έτη 2002 και 2003. Πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας.
 1. Κτηνιατρικές επεμβάσεις σε χοιροστάσια για την παραγωγή υγιεινού και ανταγωνιστικού ελληνικού χοιρινού κρέατος με οργανικές μεθόδους ΠΕΝΕΔ 2001/Μέτρο 8.3
 1. Διερεύνηση της συγκέντρωσης των μυκοτοξινών: α) Αφλατοξίνης Μ1 στα μίγματα των ζωοτροφών και στο γάλα των αγελάδων β) Ζεραλενόνης και Δεοξυ- ιβαλενόνης στα μίγματα ζωοτροφών των χοίρων και οι επιπτώσεις τους στην υγεία και στις παραγωγικές και αναπαραγωγικές αποδόσεις των ζώων. ΠΕΝΕΔ 2001/Μέτρο 8.3. 
 1. Παθολογοανατομική μελέτη των αλλοιώσεων του εγκεφάλου σε γάτες μεγάλης ηλικίας, στα πλαίσια του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα, του Υπουργείου Παιδείας (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) 
 1. Μελέτη in vivo των αιτιο-παθογενετικών μηχανισμών αθηροσκληρυντικών πλακών και νευροεκφυλιστικών αλλοιώσεων τύπου Alzheimer» στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια του Υπουργείου Παιδείας (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ). 
 1. Cooperation (2007-2013), Call identifier ‘FP7-HEALTH-2007-A” Proposal No 201703, Acronym: DETESTAD. Development of novel diagnostic tests for the detection, diagnosis and monitoring of ageing and Alzheimer’s disease. 
 1. Μετά από πρόσκληση του ειδικού μεταφραστικού γραφείου της Ε.Ε. (EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Translation), ανέλαβα και μετέφρασα από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα, για λογαριασμό της Ε.Ε. λέξεις ορολογίας της ειδικότητάς μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται πλέον ως επίσημη ορολογία στην Ε.Ε. 
 1. Μελέτη της επίδρασης των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, των φυτοπροστατευτικών ουσιών και των ατμοσφαιρικών ρύπων στη μελισσοκομία. 
 1. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου Porcillis M. Hyo one shot ενδοδερμικής χορήγησης για τον έλεγχο της μόλυνσης από το Mycoplasma hyopneumoniae (ενζωοτική πνευμονία) σε συνθήκες εκτροφής. 
 1. Μετά από πρόταση του Υπουργείου Επιστημών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας, υπέγραψα συμβόλαιο, μέσω του οποίου ανέλαβα την ευθύνη αξιολόγησης επιστημονικών προγραμμάτων της Κροατίας, που σχετίζονται με το αντικείμενό μου. 
 1. Towards a goat breeding for genetically determined TSEs resistance στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EMIDA ERANET. Υπεύθυνος φορέας: Central Veterinary Institute of Wageningen UR (CVI-WUR). 
 1. Ανίχνευση μορίων και πολυμορφισμών που πιθανόν επηρεάζουν την παθογένεση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων  συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών Prion. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-ΙΙ
 1. Συμμετοχή σε πρόγραμμα COST ενώ οργάνωσα εβδομαδιαίο εξειδικευμένο επιστημονικό πρόγραμμα σε θέματα ιστοπαθολγίας και ανοσοϊστοχημείας. 
 1. Ιστοπαθολογική διερεύνηση παθολογικών ιστών και οργάνων 
 1. Ψηφιακό πρόγραμμα συγκριτικής παθολογίας στα ζώα συντροφιάς, στα πλαίσια της ενιαίας υγείας 
 1. Development and application of a novel system for the photocatalytic inactivation of hazardous medical liquid waste containing toxic pollutants and/or pathogens. 
 1. Development of improved biomarker technologies for the discriminative diagnosis of Parkinson diseases.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ –ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έχω δημοσιεύσει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές 187 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής με συνολικό impact factor 216, με h-index 21 και i-10 index 43. Το έργο μου έχει τύχει 1564 ετεροαναφορών.